Xi lanh khí nén vuông đúc DNC

Xi lanh khí nén vuông đúc DNC

Xi lanh khí nén vuông đúc DNC là loại tiêu chuẩn cơ bản ISO6431, VDMA 24562, DIN 24335 để thiết kế và sản xuất. Có hai loại là bốn ty và loại giả đúc liền thân. Đường kính từ 32mm đến 100mm và tùy chọn lớn hơn tiêu chuẩn.khinenthuylucdinhlinh@gmail.com
dinhlinhco@gmail.com


HOTLINE - GỌI ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT

0967 338 228

- Bạn có thể để lại thông tin Form dưới. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn ngay:

*
*
*

ĐẶC TÍNH VÀ ƯU ĐIỂM

Xi lanh khí nén vuông đúc DNC là loại tiêu chuẩn cơ bản ISO6431, VDMA 24562, DIN 24335 để thiết kế và sản xuất. Có hai loại là bốn ty và loại giả đúc liền thân. Đường kính từ 32mm đến 100mm và tùy chọn lớn hơn tiêu chuẩn.

Xi lanh vuong duc xi lanh khi nen
- DNC cylinder is based on ISO6431 standards, VDMA24562 standards, DIN24335 standards for design and production. There are two type barrels- Square and Mickey Mouse shapes .The bore size from 32mm to 100mm is optional. The cylinder has adopted the U.S. PARK ring seals, which will extend of the life of the cylinder.

xi lanh vuong duc xi lanh khi nen tai lieu

Xi lanh vuong duc, xi lanh khi nen